A-kategoria

MOOTORRATAD

Mootorratta all mõistetakse külgahaagisega või külghaagiseta kaherattalist mootorsõidukit, mille sissepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3 või valmistaja kiirus on üle 45 km/h. Mootorrattaks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit;

A1-alamkategooria mootorratad

Võimsuse piiranguga 11KW ja mootori töömahu piiranguga 125 cm3. Õppe- ja eksamisõidu mootorratta peab olema mootori töömahuga vahemikus 75-125 cm3.

Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 16 a. Õppima tulla võib juba 15,5-aastaselt. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada ARK-i büroos teooria- ja sõidueksam. Sõidueksamile lubatakse peale teooriaeksami edukat sooritamist.

Sõidueksam algab mootorratta ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudest. Ka peab oskama parkida mootorrattas tugihargile ja sellelt maha võtma. Peab suutma mootorrattas käekõrval lükates vabalt kõndida.

Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimene osa ülesanded sooritakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritakse asula- ja asulavälistel teedel. Eksami teine osa kestus on vähemalt 35 min. 

A2-kategooria piiranguga

Võimsuse piiranguga 25 KW või erivõimsuse piiranguga 0,16 KW/kg. Õppe ja eksami mootorratas peab olema võimsusega 15-25 KW.
Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 18 aastat vana. Õppima tulles peab olema vähemalt 17,5 aastat vana. Juhiloa või esmase juhiloa olemasolu ei ole kohustuslik. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada ARK-s teooria ja sõidueksam.

Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimene osa ülesanded sooritakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritakse asula- ja asulavälisel teedel.

Kui juhikandidaadil on juba olemas A1 alamkategooria juhiluba, siis koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa.

Sõidueksam algab mootorratta ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudes. Ka peab oskama parkida mootorratas tugihargile ja sellelt maha võtma. Peab suutma mootorratast käekõrval lükates vabalt kõndida.

A-kategooria

Võimsus üle 25 KW ja erivõimsus üle 0,16 KW/kg. Õppe ja eksami mootorratas peab olema võimsusega vähemalt 35 KW. Kuna ARK Tallinna bürool puudub mootorratas, tuleb kasutada kas enda või autokooli oma.

Juhiloa taotleja peab omama ükskõik mis kategooria juhiluba (mitte esmast) ja olema vähemalt 21 aastat vana. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada ARK-s teooria ja sõidueksam.

Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimene osa ülesanded sooritakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritakse asula- ja asulavälisel teedel.

Kui juhikandidaadil on juba olemas A1 või A2 alamkategooria juhiluba, siis koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa.

Sõidueksam algab mootorratta ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudes. Ka peab oskama parkida mootorratas tugihargile ja sellelt maha võtma. Peab suutma mootorratast käekõrval lükates vabalt kõndida.