A-kategooria

Mootorrattas

Mootorrattas on külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või valmistajakiirus ületab 45 kilomeetrit tunnis. Mootorrattaks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit.

A1-kat

Mootorrattas, mille mootori töömaht ei ületa 125 cm3 ja võimsus ei ületa 11 KW, või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 KW/Kg. Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 16 a. Õppima tulla võib juba 15,5-aastaselt. Juhiloa või esmase juhiloa olemasolu ei ole kohustuslik. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada Maanteeameti liikluregisrti büroos teooria- ja sõidueksam.

A2-kat

Mootorrattas, mille võimsus ei ületa 35 KW, või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,2 KW/Kg Juhiloa taotleja peab olema vähemalt 18 aastat vana. Autokooli õppima tulles peab olema vähemalt 17,5 aastat vana. Juhiloa või esmase juhiloa olemasolu ei ole kohustuslik. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus ja sooritada Maanteeameti liikluregisrti büroos teooria- ja sõidueksam.

Kui juhikandidaadil on juba olemas A1 alamkategooria juhiluba, siis koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa – sõit liikluses.

A-kat

Mootorrattad, mille võimsus ei ole piiratud

Õppe- ja eksamisõidu mootorratas peab olema ilma külghaagiseta, tühimassiga üle 180 Kg, võimsusega vähemalt 50 KW (võimsusega vähemalt 40 KW võib kasutada kuni 2018 aasta lõpuni) ja selle mootori töömaht peab olema mitte vähem kui 600 ccm.

Juhiloa taotleja peab omama B, C või D-kategooria juhiluba ja olema vähemalt 24 aastat vana. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus autokoolis ja sooritada Maanteeameti Liiklusregistri büroos teooria- ja sõidueksam.

Kui juhikandidaadil on juba olemas A1 või A2 alamkategooria juhiluba, siis koolitust läbima ei pea. Sooritada tuleb ainult sõidueksami teine osa – sõit liikluses.

Autokoolis õppimine

Selleks, et saada mootorratta juhiiload peab läbida alg- või täiendkoolituse autokoolis.

Algkoolituse peavad läbima need juhi kandidaadid, kellel veel juhiluba pole. Selle kursuse kestus on vähemalt neli nädalat. Algkoolituse kohta lähemalt siit

Täiendkoolitus korraldatakse nendele juhtidele, kellel autojuhiluba juba olemas. Täiendkoolituse kohta loe lähemalt siit

Teooriakursust on võimalik läbida klassiruumis või elektrooniliselt Interneti kaudu.

Eksamid Maanteeameti  Liiklusregistri Büroos

Liiklusteooriaeksami koosneb 40 küsimusest ja nendest 10 küsimust on liiklusohutust käsitlevates teemades. Vastamise piiraeg on 30 min. Lubatud teha kuni neli viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha mitte rohkem kui üks viga. Edukalt sooritatud eksam on kehtiv 12 kuud.

Sõidueksamile lubatakse ainult peale teooriaeksami edukat sooritamist. Sõidueksam koosneb kahest osast. Esimene osa ülesanded sooritakse platsil. Sõidueksami teine osa sooritakse asula- ja asulavälisel teedel.

Sõidueksam algab mootorratta ja kaitsevarustuse ettevalmistamisest ja kontrollimisest liiklusohutuse seisukohast lähtudes. Ka peab oskama parkida mootorratas tugihargile ja sellelt maha võtma. Peab suutma mootorratast käekõrval lükates vabalt kõndida.

Vaata lisaks platsieksami ülesanded A-kat

Riigilõiv

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud.

Täpsemalt riigilõivude suuruse kohta vaata mnt.ee