C-kategooria

C-kat veoauto

C-kategooria auto on  veose veoks ettenähtud veoauto, mille täismass on üle 3500 kilogrammi ning mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat ja sama auto koos kerghaagisega.

C-kat juhtimisõigus

C-kat autot võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.

Juhtimisõiguse taotlemine

C-kat juhiloa taotleja peab omama B-kat juhiluba (mitte esmane) vähemalt üks aasta ja tema peab olema vähemalt 21 aastat vana. Koolitusele võib tulla pool aastat varem. Juhiloa saamiseks tuleb läbida koolitus autokoolis ja sooritada Maanteeameti Liiklusregistri büroos teooria- ja sõidueksam.

MNT riigilõiv

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud.

Täpsemalt riigilõivude suuruse kohta vaata mnt.ee

Liiklusteooriaeksam

Liiklusteooriaeksami koosneb 35 küsimusest. Eksami sooritamiseks vajalik vähim õigete vastuste arv on 30 ning vastamise piiraeg on 35 min. Edukalt sooritatud eksam on kehtiv 12 kuud.

Vaata lisaks liiklusteooria proovieksam

Sõidueksam

C-kat juhtimisõiguse taotlemisel võetakse eksamineeritava sõidueksam vastu autokooli autoga. Sõidueksam võetakse vastu kahes järgus.

Sõidueksami esimeses järgus peab eksamineeritav sooritama harjutused õppeplatsil.

Vaata lisaks C-kat sõidueksami esimese järgu ülesanded

Sõidueksami teises järgus hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega asula-ja asulavälistel teedel ning tingimustes.

Töö veoautojuhina

C-kat juhtimisõiguse saamine ei ole piisav selleks, et töötada autojuhina.  Enne tööle asumist peab autojuht läbida ametikoolituse.  Ametikoolitus on kohustuslik veoautojuhile, bussijuhile ja taksojuhile. Ametikoolitus sisaldab transpordialal töötavale autojuhile hädavajalikke teadmisi ja oskusi, mida juhi koolitus ei hõlma või mis täiendavad juhi koolitust. Ametikoolituse tunnistust liikluses kontrollib politsei.