B-kategooria

B-kategooria auto

See on auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta ja sama auto koos kerghaagisega.

Juhtimisõigus

Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.

Juhtimisõiguse taotlemine

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.

Juhi tervisetõend

Igal mootorsõidukijuhil peab olema kehtiv mootorsõidukijuhi tervisetõend. Tervisetõendi vormistamiseks pöörduge perearsti poole.

Autokoolis õppimine

Esmaõppe algastme kestab vähemalt neli nädalat. Selle aja jooksul peab õpilane läbima teooria ja õppesõidu tunnid; libedasõidu, pimeda aja ja esmaabikoolitused. Autokooli lõpetamiseks peab õpilane sooritama teooria- ja sõidueksami. Vaata autokoolis õppimise tingimused siin

Riigilõiv

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud.

Täpsemalt riigilõivude suuruse kohta vaata mnt.ee

Teooria- ja sõidueksam

Juhi eksamineerimise eesmärk on hinnata isiku teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavust juhi kvalifikatsiooninõuetele. Transpordiameti eesmärgiks on, et liiklusesse ei lubataks ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda.

Transpordiameti info siin

Esmase juhiloa väljastamine

Peale eksamite edukalt sooritamist, vormistab Transpordiamet esmase juhiloa kaheks aastaks. Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu peab läbima Lõppastmekoolituse autokoolis.

Head teed