B-kategooria

B-kategooria auto

See on auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta ja sama auto koos kerghaagisega.

Juhtimisõigus

Mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ning kelle juhtimisõigust ei ole peatatud, ära võetud või kehtetuks tunnistatud või keda ei ole juhtimiselt kõrvaldatud.

Juhtimisõiguse taotlemine

Mootorsõiduki juhtimisõigus antakse isikule, kelle alaline elukoht on Eestis, kelle vanus ja terviseseisund vastavad kehtivatele nõuetele ja kes on omandanud mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni.

Riigilõiv

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud.

Täpsemalt riigilõivude suuruse kohta vaata mnt.ee

Liiklusteooriaeksam

Liiklusteooriaeksami koosneb 40 küsimusest ja nendest 10 küsimust on liiklusohutust käsitlevates teemades. Vastamise piiraeg on 30 min. Lubatud teha kuni neli viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha mitte rohkem kui üks viga. Edukalt sooritatud eksam on kehtiv 12 kuud.

Sõidueksam

B-kategooria juhtimisõiguse taotlemisel võetakse eksamineeritava sõidueksam vastu salvestusseadmega varustatud eksamiautoga. Kui eksamineeritav taotleb B-kategooria auto juhtimisõigust siduripedaalita auto (automaatkäigukastiga auto) juhtimiseks, siis võetakse tema sõidueksam vastu autokooli autoga.

Sõidueksam viiakse läbi teise järgu nõuete kohaselt, kus hinnatakse eksamineeritava käitumist liikluses ning oskust juhtida sõidukit iseseisvalt ja ohutult erineva liiklustihedusega asula-ja asulavälistel teedel ning tingimustes.

Vaata lisaks sõidueksami esimese järgu ülesanded B-kat

Juhiloa väljastamine

Liiklusregistri büroo väljastab isikule esmase juhiloa, juhiloa, piiratud juhtimisõigusega juhiloa kümne tööpäeva jooksul arvates eksami sooritamisele või juhiloa vahetamise taotluse esitamisele järgnevast päevast.

Pärast eksamitulemuste vormistamist ja kuni esmase juhiloa saamiseni, kuid mitte kauem kui 15 päeva pärast eksami sooritamist, tõendab juhtimisõiguse saanud isiku õigust juhtida mootorsõidukit iseseisvalt mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus, millele Maanteeamet on teinud kande juhtimisõiguse andmise kohta.