AM-kategooria

Mopeed

Mopeed on kaherattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/t  ja mille töömaht sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral ei ületa 4 KW. Mopeediks loetakse ka kolmerattalist mootorsõidukit, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/t ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 cm3 või mille mootori suurim kasulik võimsus muu sisepõlemismootori korral ei ületa 4KW.

Mopeediks loetakse ka eelnimetatud kolmerattalise mopeedi tingimustele vastavat neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 425 Kg. Neljarattalise elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

Tihtipeale arvatakse, et mopeed ja motoroller on üks ja sama, kuid tegelikult see nii päris ei ole. Motorolleriks saab sõidukit nimetada tema välimuse järgi, kuid mitte tema kategooria järgi. Näiteks on mõned motorollerid mopeedid ja mõned mootorrattad. Kuid miks see nii on?

Mopeediga sõitmine

Alates 1 juulist 2011 mopeed peab olema registreeritud Maanteeameti Liiklusregistri büroos. Mopeedijuhil peab olema kohustsuslik liikluskindlustus. Mopeedi suurim lubatud sõidukiirus on 45 km/h. Mopeedijuhil ja tema sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit. Mopeedi tehnoseisund peab vastama valmistaja nõuetele.

Juhtimisõigus

Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane isik, kellel on AM-kategooria juhtimisõigus. Mopeedi võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

Juhtimisõiguse taotlemine

Mopeedijuhiloa saamiseks tuleb lõpetada autokooli koolituskursuse ja eksamid sooritada liiklusregistri büroos.
Täpsemat infot eksamitele registreerumise kohta ning eksamite toimumise aja kohta tuleb küsida büroost.

Eksamid Maanteeameti Liiklusrgistri büroos

Liiklusteooriaeksami koosneb 30 küsimusest ja nendest seitse küsimust on liiklusohutust käsitlevates teemades. Vastamise piiraeg on 30 min. Lubatud teha kuni neli viga, nendest liiklusohutust käsitlevates teemades on lubatud teha mitte rohkem kui üks viga. Edukalt sooritatud eksam on kehtiv 12 kuud.

Riigilõiv

Maanteeameti toimingute eest on seadusega kehtestatud riigilõivud.

Täpsemalt riigilõivude suuruse kohta vaadake mnt.ee

Teooriaeksam

Teooriaeksamil tuleb vastata 20-le küsimusele. Igale küsimusele antakse kaks kuni kolm vastusevarianti. Nende hulgast tuleb leida kõik õiged variandid (võib olla rohkem kui üks). Eksam loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 17-le küsimusele.

Küsimus loetakse valesti vastatuks, kui kas või üks vastusevariant on vale või jäetud vastamata.Eksami sooritamiseks on aega 30 minutit. Selle aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

Sõidueksam

Kaherattalise mopeediga sõidueksami andmisel peab eksamineeritaval seljas olema ohutusvest. Mopeedijuht peab kasutama sobiva suurusega motokiivrit ning turvariietust ja -varustust (kinnised hüppeliigesekaitsega jalanõud, vähemalt põlve-, õla- ja küünarliigesekaitsmed või eelpool nimetatud nõuetele vastav turvariietus).

Vaata lisaks AM-kat platsieksami ülesanded