Taksojuhi koolitus

Seoses ühistranspordiseaduse 01.11.2017 jõustunud muudatustega, ei pea taksojuhid enam läbima autoveoseaduse § 27 lg 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursust.

Nimelt ühistranspordiseaduse § 57 lg 1 p 2 tunnistati kehtetuks ning seoses sellega ei ole teenindajakaardi taotlejale ja selle omajale kohustuslik eeltoodud ametikoolituse kursust läbida.

Seoses eeltoodud muudatusega ei väljasta Maanteeamet alates 01.11.2017 ka taksojuhtide kutsetunnistusi.

Enne 01.11.2017 väljastatud kehtiv taksojuhi kutsetunnistus tõendab ühistranspordiseaduse § 96 lg 13¹ alusel veokorraldaja ametialast pädevust ja neid kehtetuks ei tunnistata.