Tööturukoolitus koolituskaardiga

Koolituskaardiga koolitusel saate osaleda, kui olete töötav inimene, olete vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga ja teile on taotluse esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul arvestatud vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži vaata lähemalt siin